New Palestine High School

Basketball (Boys JV)

When:
Sat, Feb. 18 2023 6:00 PM EST
Location:
Whiteland Community High School
Opponent:
  • New Palestine High School